dimarts, 26 de juny de 2018

BIML Express 2018

Fa uns 2 anys que vaig començar el bloc centrant-me sobretot en BIML. En aquell moment la millor manera de programar BIMLs era a través del BIDS Helper. El problema que tenia el BIDS Helper era que l'interfície a l'hora de veure el codi BIML era molt justeta. Quan posaves codi c# emmig del codi BIML ja ho detectava com a error, les identacions no funcinaven del tot bé, etc.
Des de Varigence van treure el BIML Express que s'integrava amb el Visutal studio i millorava, sobretot, els temes d'intefície. Però la vida no era bonica del tot ja que no funcionava amb el Visual Studio 2017 ( que petardeja bastant en altres temes com el TFS, però això és una altra història).
Finalmen ha sortit la versió 2018 de BIML Express que ja funciona correctament per VS2017. Ara ja podem tenir tot el codi BIML amb colorets i amb els indicadors d'errors correctes. També té un preview de codi que és molt útil quan tenim bucles o variables que s'agafen de BBDD, així podem veure com quedarà el codi BIML final que ens generarà els DTSX.
Per poder instal·lar el BIML Express 2018 cal la versió 4.7 del framework.net.Les notes de la versió són: https://varigence.com/Documentation/BimlExpress/Article/BimlExpress+2018
Aquí teniu el link per descarregar-lo: https://varigence.com/downloads/bimlexpress.vsix