dilluns, 9 d’abril de 2018

Migració MDS I (movent models entre servidors)

Quan treballem en diversos entorns, o bé hem de fer una migració de versió de MDS, per moure/migrar els models no ho podem fer copiant directament les dades d'una BBDD a una altra. Si és la mateixa versió per que no podem garantir que els ids siguin els mateixos (pot haver agents externs que hagin afegit models, per exemple) i en una migració per que les taules no són les mateixes ni tenen la mateixa esructura.
Per tal de fer el moviment de models entre servidors utilitzarem la utilitat MDSModelDeploy.

MDSModelDeploy està a la carpeta c:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Master Data Services\Configuration
En el cas de tenir el servidor en SQL Server 2014, si és SQL Server 2016 la carpeta és la 130.

El primer que hem de fer és trobar el nostre servei fent un listservices.

En el nostre cas és el MDS5 (MDSPRO).

Un cop tenim el nostre servei executarem un createpackage per cada model a migrar. Aquesta comanda ens crearà un fitxer pkg amb l'estructura i les dades del model.
Al createpackage li passem el nom del fitxer i el model a exportar.

Aquest fitxer pkg el copiarem al nou servidor i executarem un deploynew.

c:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Master Data Services\Configuration\MDSModelDeploy.exe" deploynew -package <nom package>.pkg -mode <nom model> -service "<servei nou servidor>"

Abans de fer el deploynew haurem executat també un listservices per saber el servei al que hem de desplegar el paquet.

Amb aquesta select podem preparar tots els createpackage i deploynew dels models de MDS que tenim en un SQL Server 2014.
select
'MDSModelDeploy.exe createpackage -package "'+m.name+'".pkg -model "'+m.name+'" -service "MDS5" -version "'+mv.name+'" -includedata',
'"c:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Master Data Services\Configuration\MDSModelDeploy.exe" deploynew -package "'+m.name+'".pkg -model "'+m.name+'" -service "MDS1" '
from mdm.tblModelVersion mv join mdm.tblmodel m on mv.Model_ID=m.IDEn el proper post veurem les afectacions que té migrar models i alguna possibilitat per evitar-les.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada