dilluns, 15 de maig de 2017

Generar ISPAC des de línia de comandes

En SSIS quan treballem en projecte deployment per poder pujar un projecte a producció és necessari fer un Deploy del projecte. El deploy el podem fer des del SSDT (botó dret al nom del projecte --> deploy).


Quan fem aquest click internament s'està generant un fitxer .ispac que conté la informació del projecte (dtsx, params, manifest). Aquest fitxer ispac si no toquem res estarà a dins de la carpeta del nostre projecte a la subcarpeta /bin/development. Si l'obrim amb un descopresor tipus 7-zip podrem veure els fitxers a dins. Un cop generat l'ispac se'ns obre un wizard per poder deployar el projecte a un servidor. Hem de tenir en compte que només es pot deployar si l'usuari amb el que ens hem logat a la màquina té permís sobre el servidor. En el post http://www.eljordifabi.tech/2017/04/desplegament-automatic-de-paquets-ssis.html podeu veure alternatives de desplegament.


Si només volem generar l'ispac tenim com a alternativa al deploy, fer un build o rebuild.
També es pot generar l'ispac a través de línia de comandes. Això ens serà útil relacionat amb el desplegament automàtic de paquets SSIS.
La comanda a utilitzar és:
 ”C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE\devenv” <NOM PROJCTE>.sln /build “Development|Default”


Ara mirarem com executar la comanda des de SSDT amb les external tools. Un cop generat l'ispac farem que es mogui a una carpeta per a fer el deploy automàtic.

Per a fer-ho utilitzarem un .bat (appli.bat) amb el següent codi:


"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE\devenv" %1 /build "Development|Default"
copy %2bin\Development\*.ispac D:\ispacFiles\ 
A aquest bat li passarem els paràmetres: $(SolutionDir)$(SolutionFileName) $(ProjectDir)

Ara ja veiem la nostra funció a dins del menú.
I podem executar-la.
A la finestra d'output podem veure que s'ha generat l'ispac i que s'ha mogut correctament.

Ara ja tenim el fitxer a la carpeta preparat per a poder fer el desplegament automàtic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada