dilluns, 24 d’abril de 2017

Desplegament automàtic de paquets SSIS

Avui veurem un sistema per pujar ETLs en la versió SQL Server 2014 que estiguin en project deployment a través de sentències SQL.
Aquest sistema és molt més ràpid que el deploy de projectes a través de SSDT, sobretot quan hi ha molts projectes ja desplegats.

També permet no haver de donar permisos de despegament de projectes a tots els developers ja que l'usuari que desplegarà quedarà encapsulat en el job d'SQL.

El procediment funcionarà de la següent manera:
Tindrem una carpeta on es deixaran els .ispac a desplegar i els .sql amb el codi de modificació de BBDD i amb les configuracions d'environments. Aquesta carpeta serà accessible des del servidor d'SQL Server.
Tindrem una taula on registrarem els .ispac que s'han de desplegar, juntament amb scripts d'alter de BBDD i configruació d'environments.
Hi haurà un job d'SQL Server que s'executarà com un daemon i anirà mirant la taula per si hi ha projectes pendents de desplegar.
Per cada ispac s'executarà el procediment i registrarà si ha acabat correctament o no.

dilluns, 10 d’abril de 2017

Master Data Services (V)

Avui veurem una característica de MDS que ens pot ser útil quan volen guardar fotos inamobibles: el versionat. Podem generar versions dels models per tal i que es quedin en estat només lectura i modificar altres versions.
Si volem crear una nova versió ho hem de fer des del navegador a l'opció Version Managment
Per poder veure aquest apartat hem de tenir permisos de Version Management (menú User and Group Permissions).
Dins de Version Management triarem el model a versionar.
 En aquest punt ens hem de fixar en 2 columnes:
- Status: ens indica si la versió és modificable.
- Validation: ens indica si la versió està validada. Validada significa que s'ha passat el test de validació per que compleixi totes les regles que hem definit.

Per poder validar una versió ha d'estar bloquejada (Lock). L'status canvia a Locked.
Des del menú Validate Version podem validar-la si no ho està, i un cop validada fer Commit.
Un cop fer el commit ja no podrem modificar la versió. El que sí que podrem fer és copiar-la.
Aquesta còpia serà la que podrem modificar. A la taula ens indica a partir de quina versió s'ha creat
Podem canviar el nom de la versió fent doble-click a la columna Name de la versió a reanomenar.

Això és tot sobre les versions. Sobretot molt útils quan hem de deixar dades a la força de només lectura.