dilluns, 27 de febrer de 2017

Master Data Services (IV)

Després de veure diferents maneres de carregar les taules creades amb el Master Data Services avui veurem algunes consultes útils sobre la metadata.

Quan creem una nova entitat del MDS ens crea una taula dins de la BBDD de MDS, però no són noms intuïtius com el de les taules stag.


La 1a consulta serveix per saber els models creats, la data de creació i modificació i quina és la seva versió activa.
select
 m.id, m.Name, m.EnterDTM, m.EnterUserID, m.LastChgDTM, m.LastChgUserID,
mv.id as idLastVersion
from
mdm.tblModel m
join (select Model_ID, id from [mdm].[tblModelVersion] where status_id=1) mv on m.id=mv.Model_ID

 La 2a consulta serveix per saber les taules d'un model i entitat.

select
e.id, e.Name, e.EntityTable, e.SecurityTable,  e.StagingBase
from
mdm.tblModel m
join [mdm].[tblEntity] e on e.Model_ID=m.ID
where m.Name='Control de gestión'


Un cop tenim les taules veiem que els seus atributs tampoc tenen un nom amigable.

 Amb la 3a consulta podem veure el mapeig entre els noms de les columnes de les taules amb els noms que hem definit nosaltres al MDS.

select
e.id, e.Name,
a.id, a.MemberType_ID, a.DisplayName, a.TableColumn
from mdm.tblModel m
join [mdm].[tblEntity] e on e.Model_ID=m.ID
join [mdm].[tblAttribute] a on a.Entity_ID=e.ID
join (select Model_ID, id from [mdm].[tblModelVersion] where status_id=1) mv on m.id=mv.Model_ID
where m.Name='Control de gestión'
and e.name='Vuelos'
Amb aquestes 3 consultes podem extreure la metadata bàsica per poder atacar a les taules creades pel MDS.

MDS té la capacitat d'auditar els canvis de dades fets. Per poder consultar-los podem executar la query:
SELECT *
FROM [MDS].[mdm].[tblTransaction]
where Version_ID=5
and Entity_ID=12
and Attribute_ID=360
order by lastChgDTM 

On Version_ID és la versió a consultar. Entity_ID és l'ID retornat de la 2a consulta i Attribute_ID és l'ID retornat a la 3a consulta. En aquesta taula hi ha les columnes OldValue i NewValue per veure com han canviat els valors. Per veure el canvi en una fila concreta podem filtrar per la columna MemberCode.
En aquesta taula també es guarda l'id de l'usuari que ho ha modificat i que es pot creuar amb la taula [mdm].[tblUser] . Ara ja tenim als usuaris controlats i ja no podran dir que no han tocat res ;)

Avui hem vist les principals taules de metadata del MDS. En propers posts veurem la gestió de Versions i regles.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada