dimarts, 5 de juliol de 2016

ADEU-BIML: Excel (II)

Al post anterior (http://www.eljordifabi.tech/2016/06/adeu-biml-excel-iii.html) vam veure una manera de generar la metadata automàticament quan tenim fulls excel, tant xlsx com xls.
La creació i esborrat de les taules es fa de la mateixa manera que amb orígens SQL Server (http://www.eljordifabi.tech/2016/06/adeu-biml-sql-server-ii.html).
Avui veurem com generar els dtsx per a carregar les dades. L'estructura general és la mateixa que per SQL Server. En el cas dels orígens Excel només implementarem la càrrega full. Si l'Excel té més d'un full es generarà un dtsx per cadascun d'ells. Queda pendent com a implementació futura poder recórrer tots els fulls d'un mateix Excel en bucle quan aquests tinguin tots la mateixa estructura.

Per a la generació de codi per bolcar les dades  a l'staging area implementarem la mateixa estructura de Truncate Staging area - Load Staging Area - Save number rows que vam implementar per a la càrrega full d'SQL Server. Podeu veure el codi a: LoadDataExcelSheetFull.biml
La part diferent és el component ExcelSource.


La resta de codi és idèntic que per un orígen SQL Server.

Com acabem de veure, un cop implementada la càrrega d'un component per implementar nous components sobretot ens hem de centrar en la generació de metadata, la resta de codi biml és pràcticament igual.
En els propers posts veurem com implementar l'extracció de dades automàtica tenint com a origen fitxers plans.

Com sempre podeu trobar tot el codi al github: https://github.com/jordiisidro/adeu-biml/


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada